Aktuálne

Šenkvice

Obec Šenkvice sa nachádza asi 25km od hl.mesta SR Bratislavy, v okrese Pezinok v známom vinárskom kraji

 na úpätí  južných krajov Malých Karpát. Vznikli v roku 1964 zlúčením Malých a Veľkých Čaníkoviec.

Má približne 4450 obyvateľov.

Prvá zmienka sa spomína v roku 1926 v listine uhorského kráľa Belu IV.

V obci sa nachádzajú viaceré pamätihodnosti. Jednou z nich je aj rímsko-katolícky kostol svätej Anny z roku 1584, ktorý                                                                                                                   bol pôvodne gotický, neskôr kostol prestavovali s renesančnými a barokovými úpravami. Hradobný systém okolo kostola s náročnými baštami je postavený v renesančno- barokovom slohu. Ďalšími pamätihodnosťami sú socha SV.Urbana vo vinohradoch z roku 1723 (zreštaurovaná a slávnostne znovuodhalená v roku 2006), socha Najsvetejšej Trojice zo začiatku 20.storočia a socha Sv. Jána Nepomuckého, kaplnka z roku 1888 je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Šenkvice sú súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty.

Kultúra v Šenkviciach je vďaka aktívnemu postoju a záujmu obyvateľov na mimoriadne vysokej úrovni.

Pôsobia tu viaceré kultúrne telesá: Detská folklórna skupina Čerešničky, Ľudová hudba Mladosť, Folklórna skupina Mladosť, dychová hudba Šenkvičanka.

Pravidelnú činnosť miestnych dobrovoľných organizácií (Miestny odbor Matice Slovenskej v Šenkviciach, Spolok žien v Šenkviciach, Materské censtrum Adamko, Spolok vinohradníkov a vinárov…) a nimi poriadané kultúrno- spoločenské podujatia vytvárajú v obci priestor pre kvalitné kultúrne využitie obyvateľov Šenkvíc i obyvateľov okolitých miest a obcí. Obecná knižnica a obecné múzeum sú tiež neoddeliteľnou súčasťou obce.

Nemenej známa je i športová činnosť v Šenkviciach.:gymnastika, pozemný hokej, futmal, m-cross, bicross.

V Šenkvicaich sú dve materské školy, jedna základná s telocvičňou a školskou jedálňou.

Pôsobia tu desiatky súkromných podnikateľov, ktorí zabezbečujú trvalú prácu občanom i rozvoj obce.